Móbergsvinnsla
í grennd við Þorlákshöfn

Heidelberg Materials áformar að reisa mölunarverksmiðju sem malar íslenskt móberg til notkunar í sementsframleiðslu á landsvæði vestan við Þorlákshöfn. Áætlanir gera ráð fyrir að efnið verði að mestu sótt í sjávarnámur úti fyrir landi en einnig í námu í Litla-Sandfelli í Þrengslum. Efnið verður malað í lokuðum rýmum til útflutnings og íblöndunar við sement í þeim tilgangi að minna verulega kolefnisspor sementframleiðslu. Vinnslunni fylgir engin teljandi hljóð-, lyktar eða umhverfismengun en henni fylgja um 60-80 störf auk aðkeyptrar þjónustu og tekna fyrir sveitarfélagið.

 

Upphafleg áform gerðu ráð fyrir annarri staðsetningu. Í samtali við nærsamfélagið komu fram áhyggjur af stærð bygginga og nálægð við bæinn auk umferðarálags vegna flutninga frá námum. Umfangsmiklar breytingar hafa verið gerðar á verkefninu og hefur verksmiðjunni verið fundin ný staðsetning, fjær bænum. Nýja staðsetningin minnkar verulega sjónræn áhrif vinnslunnar, bæði vegna fjarlægðar frá bænum en aukið landrými gefur auk þess kost á lægri byggingum en fyrst var reiknað með. Þá verður jafnframt breyting á efnistöku þar sem efnið verður að miklu leyti sótt í sjávarnámur sem dregur verulega úr umferð vegna starfseminnar.

 

Íbúakosning um skipulag svæðisins verður haldin samhliða forsetakosningunum, þann 1. júní nk. Þá fá Íbúar Ölfuss tækifæri til að taka afstöðu til framtíðarþróunar atvinnusvæðisins við Þorlákshöfn og um leið áframhaldandi þróun verksmiðju Heidelberg. Við hvetjum alla íbúa til að kynna sér verkefnið vel og taka þátt í kosningunni. Greinargóðar upplýsingar um verkefnið má finna hér á síðunni, m.a. í kaflanum Spurt og svarað en einnig í öðru kynningarefni og fréttum hér á vefnum.

 

Kort sem sýnir námuna Litla-Sandfell

Staðsetning

Hvers vegna stendur þetta til?

Verkefnið er liður í áformum Heidelberg Materials að minnka kolefnisspor sementsframleiðslu sinnar til muna en sementsiðnaðurinn ber ábyrgð á 6-8% af kolefnislosun af mannavöldum á heimsvísu. Með því að blanda móberg við sement má draga úr losun koltvísýrings um allt að 20% og með framleiðslunni í Þorlákshöfn er áætlað að hægt sé að draga úr losun koltvísýrings vegna sementsframleiðslu um allt að 1,3 milljónir tonna á ári. Það samsvarar liðlega fjórðungi af heildarlosun Íslands eða nálægt því sem allur bílafloti landsmanna losar á ári.

 

Markmið Heidelberg er að verða leiðandi á heimsvísu varðandi sjálfbær byggingarefni. Vegna þessa er eitt af meginmarkmiðum Heidelberg Materials að minnka kolefnisfótspor sitt og neikvæð áhrif af sementsframleiðslu. Verkefnið í Þorlákshöfn er stór liður í áætlun fyrirtækisins að draga verulega úr kolefnislosun í byggingariðnaði en með notkun móbergs í sementsframleiðslu og vinnsla þess með endurnýjanlegri orku á Íslandi myndi draga úr loftslagsáhrifum sementsframleiðslunnar í magni sem fá fordæmi eru fyrir í greininni. Þannig yrði mikilvæg atvinnugrein færa þannig mikilvæga atvinnugrein nær sjálfbærri framleiðslu.

 

Hvers vegna Þorlákshöfn?

Þorlákshöfn státar af ótvíræðum kostum sem gera staðsetninguna ákjósanlega. Í fyrsta lagi er móberg að finna í miklu magni á svæðinu í kringum Þorlákshöfn, bæði í sjó og á landi og er það forsenda þess að staðsetningin er til skoðunar. Þá er bærinn landfræðilega vel staðsettur, sérstaklega með tilliti til flutninga til annarra landa og státar af sterkum innviðum, gott aðgengi er að rafmagni og fersku vatni, nægu landrými ásamt því sem nýtingarstefna Ölfuss á náttúruauðlindum sveitarfélagsins rímar vel við áherslur verkefnisins. Áhersla er lögð á að fullvinna efnið í sveitarfélaginu sem hámarkar virðisauka þess fyrir íbúa Ölfuss. Ölfus er um leið öflugt og nútímalegt sveitarfélag og býr yfir miklum mannauði sem getur starfað hjá fyrirtækinu með einum eða öðrum hætti.

Afstöðumynd. Ný höfn og verksmiðjubyggingar.

Hvernig mun fyrirhuguð verksmiðja líta út?

Hvernig munu byggingarnar líta út?

Meðfylgjandi myndir gefa vísbendingu um hæð og umfang bygginga en endanleg hönnun og útlit liggur ekki fyrir. Byggingar á borð við þær sem hýsa móbergsvinnslu taka pláss en með færslu verksmiðjunnar vestur fyrir Þorlákshöfn verða sjónræn umhverfisáhrif hennar í byggð í Þorlákshöfn hverfandi. Með nýrri staðsetningu fæst einnig aukið landrými og með því má lækka byggingarnar frá því sem upphafleg áform gerðu ráð fyrir. Þá er kappkostar Heidelberg Matarials að láta byggingar falla vel að umhverfi sínu og leggur áherslu á að reisa þær í sátt við nærsamfélög sín.

 

Umhverfisáhrif og efnisflutningar

Móbergsvinnsla er ekki mengandi í eðli sínu þar sem aðeins er verið að mala náttúrulegt berg. Samt sem áður fer vinnslan að öllu leyti fram í lokuðum byggingum svo ekki er hætta á foki eða annarri mengun. Vinnslunni fylgir auk þess engin teljandi hljóð-, lyktar eða umhverfismengun vinnslunni. Vinnslan kallar á nokkra vatnsnotkun en mælingar gera ráð fyrir að nægilegt vatn sé til staðar á starfssvæðinu svo verksmiðjan verði að öllu eða nær öllu leyti sjálfbær um vatnsöflun.

Meirihluti móbergsins verður sótt í sjávarnámur úti fyrir landi en hinn hlutinn í námu í Litla-Sandfelli í Þrengslunum og flutt þaðan eftir þjóðveginum að vinnslunni.

 

Hver er ávinningurinn fyrir sveitarfélagið og nærsamfélagið?

Starfsemi sem þessi er umfangsmikil og myndi samkvæmt úttektum hafa verulega jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir Ölfus. Með henni mun skapast a.m.k. 60-80 vel launuð störf auk um 50 afleiddra starfa samkvæmt úttekt KMPG (setja link á hana). Þá verða eftir í sveitarfélaginu tekjur af kaupum á vöru og þjónustu sem og tekjur fyrir sveitarfélagið sem fást með sköttum og gjöldum.

Vegna nýrrar staðsetningar frá upphaflegum áformum og þar sem lesta þarf efnið beint á skip þarf að byggja nýja höfn. Heidelberg mun kosta þá höfn. Rekstrarform hennar liggur ekki endanleg fyrir en hugmyndin er sú að fleiri geti nýtt hana og að með tímanum eignast sveitarfélagið höfnina með tilheyrandi ávinningi.

Þá mun Heidelberg eins og endranær vinna eftir samfélagsáætlun sinni og styrkja áfram einstaka íþrótta-, tómstunda og menningarviðburði sem og ákveðin frumkvöðlaverkefni.

Fréttir

Heidelberg þakkar þeim sem mættu á íbúafundinn kærlega fyrir komuna og fjölbreyttar og góðar spurningar.…

Heidelberg á Íslandi vill taka fram að fyrirhugaður íbúafundur þann 21. maí nk. mun fara…

Skipulagsstofnun hefur skilað áliti sínu um umhverfismatsskýrslu vegna fyrirhugaðrar mölunarverksmiðju Heidelberg í Ölfusi. Heidelberg á…

Fimmti íbúafundur Heidelberg Materials og sá síðasti fyrir íbúakosningu verður haldinn þriðjudaginn 21. maí nk.,…

Heidelberg Materials býður til íbúafundar í Versölum, Þorlákshöfn, fimmtudaginn 11. apríl næstkomandi kl 20. Erindi…

Kæru fundargestir. Takk fyrir komuna, góðan fund og uppbyggilegar spurningar á þriðja íbúafundinum okkar í…

Heidelberg Materials boðar til íbúafundar 23. janúar nk. kl. 20. Aðalerindi þessa íbúafundar er að…

Kæru fundargestir. Heidelberg Materials þakkar kærlega fyrir góða mætingu á íbúafundinn sem haldinn var í…

Nýr fundartími íbúafundar, sem Heidelberg Materials ætlar að halda, er þriðjudagurinn 29. ágúst, kl. 20.…

Uppfært: Ákvörðun hefur verið tekin um að fresta fyrirhugugðum íbúafundi til loka ágústmánaðar. Ákvörðunin er tekin…

Heidelberg Materials hefur nú til skoðunar hvort mögulegt og fýsilegt sé að reisa mölunarverksmiðju sem…

Ráðgjafafyrirtækið KPMG gefur lokið mati á efnahagslegum áhrifum fyrirhugaðrar mölunarverksmiðju Heidelberg Materials í Þorlákshöfn. Heidelberg…

Í síðustu viku hélt Heidelberg Materials vel heppnaðan íbúafund um fyrirhugaða móbergsvinnslu í Þorlákshöfn þar…

Hér er á þessari slóð er hægt að nálgast þá kynningu sem fram fór á…

Fyrirtækið hefur nú fengið vilyrði fyrir lóðum í Þorlákshöfn en að öðru leyti er verkefnið…

Hvað er Heidelberg Materials? 

plus

Heidelberg Materials er einn stærsti framleiðandi byggingarefna í heiminum og eru vörur fyrirtækisins notaðar við byggingu húsa, vega og verslunar- og iðnaðarmannvirkja. Fyrirtækið, sem upphaflega var þýskt, er nú fjölþjóðlegt með starfsemi í mörgum löndum. Það er einnig meirihlutaeigandi í Hornsteini, íslensku eignarhaldsfélagi, sem á og rekur þrjú dótturfélög sem öll eiga sér rótgróna sögu á Íslandi; BM Vallá, Sementsverksmiðjuna og Björgun.  

Hvers vegna er Heidelberg með þessi áform? 

plus

Markmið Heidelberg er að verða leiðandi á heimsvísu varðandi sjálfbær byggingarefni. Sementsiðnaðurinn ber ábyrgð á 6-8% af kolefnislosun af mannavöldum á heimsvísu. Vegna þessa er eitt af meginmarkmiðum Heidelberg Materials að minnka kolefnisfótspor sitt og neikvæð áhrif af sementsframleiðslu. Verkefnið við Þorlákshöfn er liður í áætlun fyrirtækisins að draga verulega úr kolefnislosun í byggingariðnaði og færa þannig mikilvæga atvinnugrein nær sjálfbærri framleiðslu. Notkun móbergs í sementsframleiðslu og vinnsla þess með endurnýjanlegri orku á Íslandi myndi draga úr loftslagsáhrifum sementsframleiðslunnar í magni sem fá fordæmi eru fyrir í greininni. 

Hvers vegna er Þorlákshöfn hentug fyrir þetta verkefni?

plus

Ástæða þess að Þorlákshöfn varð fyrir valinu eru góð landfræðileg lega, góðir hafnarkostir og að móberg má finna í miklu magni á svæðinu í kringum bæinn, bæði í sjó og á landi. Að auki býr bærinn yfir öflugum innviðum og mannauði og er í örum vexti. 

Hversu mikið minnkar kolefnisfótspor sementsframleiðslu með því að nota móberg í framleiðsluna?  

plus

Áætlað er að kolefnissporið minnki um 20-25%. Segja má að það sé miðlungsmarkmið en stefnt er að enn hærra staðgönguhlutfalli en til þess þarf frekari vöruþróun og innleiðingu nýrra vara. Hvert skref í átt að lægra kolefnisfótspori sementsins er skref í rétta átt. Lækkun um 20-25% er gott skref fram á við og með áframhaldandi rannsóknum og aukinni notkun á efninu getur hærra staðgönguhlutfall orðið möguleiki.  

Er sement nauðsynlegt fyrir byggingariðnaðinn? 

plus

Sementsframleiðsla er og verður mikilvæg fyrir nútíma byggingariðnaðinn um ókomin ár. Líklega verður í framtíðinni hægt að nota meira af öðrum efnum í sumum greinum byggingariðnaðarins en sement er algjörlega nauðsynlegt í ýmsum mannvirkjum og verður svo um mörg ókomin ár. 

Hefur malað móberg þegar verið notað í sementsframleiðslu? 

plus

Móberg, sem er náttúrulegt pozzolan efni (eldfjallaefni), hefur lengi verið notað sem íblöndunarefni í sementsframleiðslu. Efnið er nú þegar hluti af evrópska sementsstaðlinum EN 197-1. 

Hvert verður malaða móbergið flutt? 

plus

Fyrst og fremst til áfangastaða í Norður-Evrópu, til Noregs og Svíþjóðar, en mögulega einnig til Belgíu, Hollands, Frakklands, Bretlands og/eða Þýskalands 

Hvernig munu sveitarfélagið og ríkið fá tekjur af verkefninu?  

plus

Ölfus fær tekjur í gegnum skatta og gjöld af starfseminni auk þess sem verkefnið sem skapar á bilinu 60-80 ný störf auk afleiddra starfa. Það getur leitt til þess að íbúum fjölgi í bænum sem myndi þýða auknr tekjur s.s. í gegnum útsvar. Þá verða íslenska ríkinu að sjálfsögðu greiddir skattar og gjöld eins og lög og reglur gera ráð fyrir.  

Hvernig gagnast þetta verkefni samfélaginu í Þorlákshöfn?  

plus

Umfram það að skapa bæði aukna atvinnu og atvinnutækifæri og skapa skattskyldar tekjur fyrir sveitarfélagið, mun verkefnið stuðla að aðlaðandi atvinnulífi og uppbyggingu sveitarfélagsins sem og nýrrar hafnar. Heidelberg Materials mun - eins og það hefur alltaf gert - vinna eftir  samfélagsáætlun þar sem fyrirtækið styrkir einstaka íþrótta-, tómstunda- og menningarviðburði sem og ákveðin frumkvöðlaverkefni. 

 

Hver eru tengsl Hornsteins við verkefnið? 

plus

Heidelberg Materials á Íslandi og Hornsteinn eru systurfyrirtæki sem bæði eru starfrækt á Íslandi. Heidelberg Materials er eini eigandi HPM og meirihlutaeigandi í Hornsteini. Forstjóri Hornsteins, Þorsteinn V., hefur unnið með Heidelberg Materials að verkefninu og verið talsmaður þess á Íslandi. 

Hvaða áhrif mun reksturinn  hafa á umferð í nágrenni Þorlákshafnar?  

plus

Endanleg ákvörðun hefur ekki verið tekin um það hvernig efni verður flutt frá námunni til verksmiðjunnar. Nokkrir kostir eru til skoðunar en áform Heidelberg Materials gera ráð fyrir að starfsemin hafi ekki hamlandi áhrif á umferð í Þrengslum eða í nágrenni Þorlákshafnar. 

Verður mengun vegna móbergsvinnslunnar? 

plus

Móbergsvinnsla er ekki mengandi í eðli sínu. Vinnslan fer fram með mölun efnis sem fyrirfinnst náttúrulega í umhverfi bæjarins. Sjálf vinnslan fer fram í lokuðu rými svo að ekki mun skapast hætta á foki. Byggingar verksmiðjunnar hafa sjónræn áhrif en að öðru leyti mun starfsemin ekki hafa hljóð- eða lyktarmengun eða önnur neikvæð hliðaráhrif á daglegt líf bæjarbúa. 

Hvaða efnahagslegu áhrif mun reksturinn hafa á Þorlákshöfn? 

plus

Vegna stærðar verkefnisins fyrir Þorlákshöfn er fyrirséð að verkefnið mun hafa mjög mikil jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir bæjarfélagið. Atvinnusköpun og afleidd störf munu auka mjög atvinnumöguleika bæjarbúa og tekjur sveitarfélagsins. Erfitt er að nefna nákvæmar tölur um tekjuaukningu sveitarfélagsins en fyrirséð að útsvarsgreiðslur og önnur gjöld til sveitarfélagsins munu auka tekjur sveitarfélagsins verulega, líklega um tugi prósenta. 

Hvenær er áætlað að verksmiðjan hefji rekstur? 

plus

Hönnun og bygging verksmiðjunnar ásamt undirbúningi námuvinnslu munu taka um tvö ár ef áætlanir ganga eftir. Áætlað er að vinnsla hefjist árið 2025 en endanleg tímasetning hefur ekki verið staðfest.  

Hvernig og hversu mörg störf munu fylgja starfseminni? 

plus

Áætlað er að um 60 – 80 störf verði við verksmiðjuna þegar hún verður komin í fullan rekstur. Störfin eru af ýmsum toga og felast m.a. í stjórn tækja, verkfræði, rafvirkjun og almennri stjórnun. Þá eru ótalin önnur afleidd störf sem skapast vegna kaupa á ýmissi þjónustu sem tengist rekstrinum. 

Hvaða áhrif mun starfsemin hafa á umferð við Þorlákshöfn?

plus

Fjallað er um umhverfisáhrif vegna flutninga um Þrengslaveg í umhverfismatsskýrslu fyrir efnistöku úr Litla-Sandfelli. Þar eru áhrif flutninganna á öryggi metin óverulega neikvæð. Ársdagsumferð á Þrengslavegi er 1900 ökutæki. Þar um fara í dag þung ökutæki, enda eru stórar námur staðsettar aðliggjandi veginum. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir efnistöku allt að 625.000 m3 á ári í Litla-Sandfelli, sem stefnt er að því nota að hluta fyrir mölunarverksmiðju. Stefnt er að því að þeir flutningar muni nema um 500.000 m3 efnis á ári þegar verksmiðjan er komin í fullan rekstur. Sé þeirri umferð skipt jafnt niður yfir árið, nemur það 112 ferðum (fram og til baka samtals) á dag. Slík umferð nemur um 6% heildarumferðar um Þrengslaveg á dag. Miðað við áform um rekstrarleyfi námunnar má búast við fleiri ferðum úr námunni á Þrengslavegi, óháð mölunarverksmiðju. Vegagerðin er nú þegar byrjuð að skoða vegabætur og nú þegar búið að bæta Þrengslaveg frá Þjóðvegi 1 að Litla-Sandfelli. Stefnt er að frekari vegabótum á þessum kafla til framtíðar sem passar vel við tímaáætlun þessa verkefnis.

Mun Litla-Sandfell hverfa?

plus

Gert er ráð fyrir að fellið muni hverfa en að það muni gerast á 30-40 árum miðað við núverandi nýtingaráform. Almennt hefur stefna stjórnvalda fremur verið að nýta til fulls einstakar námur en opna sár víða í náttúrunni.

Hvar eru sjávarnámurnar og hvers vegna er ekki allt efnið tekið þaðan?

plus

Sjávarnámurnar eru undan Markarfljótsósum og eru á 20-40 metra dýpi. Betra er að blanda saman sjávarefni og landefni til að tryggja stöðugt hráefni allan veturinn en vinnsla sjávarnáma yfir hávetur er erfið sökum veðurs.

Hvað fylgir mikil skipaumferð við Þorlákshöfn vegna starfseminnar?

plus

Gert er ráð fyrir 1-2 skipum á viku til að sækja efni til útflutnings auk 5-7 ferða smærri skipa við löndun á sjávarefni, á viku.

Þessi vefsíða notar vafrakökur.